Ameland-West krijgt tussen mei en augustus extra zand

Van mei tot augustus van 2023 vindt een strandsuppletie plaats aan de westkant van Ameland, bij Hollum, tussen de strandpalen 1,2 en 4,6. Meer dan 3 miljoen m3 zand zal door baggerschepen vanuit de Noordzee naar het strand worden gebracht om de kustlijn op zijn plaats te houden en Ameland te beschermen tegen de zee.Sleephopperzuigers zuigen zand van de zeebodem en spuiten het via een persleiding op het strand.

Bulldozers en shovels verspreiden het zand vervolgens verder, waardoor de kust en de zeewering met behulp van de natuur worden versterkt. Dit is nodig omdat de westkust van Ameland zwaar geërodeerd wordt door wind, golven en stromingen, waardoor zand wordt weggevoerd door de zeegat tussen de Waddeneilanden Terschelling en Ameland.

Reactie op stijgende zeespiegel

Regelmatig kustonderhoud is cruciaal om te voorkomen dat de kustlijn elk jaar gemiddeld 1 meter landinwaarts opschuift en om de stijgende zeespiegel op lange termijn op te vangen. De strandsuppletie op Ameland is een van de grootste zandsuppleties langs de Nederlandse kust, en het project van dit jaar is het tweede in de afgelopen jaren.

Tijdens het project zal een deel of het hele strand tijdelijk worden afgesloten, met omleidingen via de gemarkeerde duinpaden. De strandovergangen en strandtent The Sunset blijven toegankelijk. Een deel van het Groene Strand zal tot half augustus 2023 gesloten zijn om broedende vogels te beschermen.

Geen zorgen voor omringende natuur

Het project houdt rekening met de omringende natuur, en er worden maatregelen genomen om vogelnesten tijdens het broedseizoen te beschermen. Het gebruikte zand is geselecteerd op samenstelling en korrelgrootte en is afkomstig van zandwinlocaties in de Noordzee, op ruim 15 km afstand van het eiland, met als doel zoveel mogelijk hetzelfde zand te gebruiken dat al op de kust van Ameland aanwezig is.