Gemeentebestuur Ameland in overleg met rederij

Er ligt een voorstel om de dienstregeling tussen Ameland en Holwert aan te passen vanwege problemen met het passeren van schepen langs de vaarroute. Dit voorstel heeft voor onrust gezorgd onder eilanders en ondernemers die afhankelijk zijn van de verbinding met het vasteland. Het gemeentebestuur vindt dat eilandbewoners de mogelijkheid moeten hebben om op korte termijn een overtocht te boeken en dat voorrang moet worden gegeven aan degenen die afhankelijk zijn van de veerdienst.Het college van burgemeester en wethouders erkent dat de vaargeul verslechtert en dat er een toekomstbestendige oplossing nodig is.

De toestand van de vaargeul is echter al jaren zorgwekkend en de scheepvaart gaat door. De gemeente vraagt om een 75-minuten cyclus sinds 2017, om de betrouwbaarheid te bevorderen. Daarom is het advies van het college om de voorgestelde roosterwijziging niet door te voeren.

Het college ontraadt een inhaalverbod voor alle schepen en een enkel gebruik van de vaargeul, omdat het een openbare vaarweg is. De vaargeul moet ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers. Het college stelt voor dat Wagenborg Passagiersdiensten het verzoek intrekt en in gesprek gaat met de betrokken partijen om een veilige scheepvaart te waarborgen.