Kritiek op minder aantal vaarten naar Ameland en Schiermonnikoog

De eilanden Ameland en Schiermonnikoog dreigen minder goed bereikbaar te worden. De rederij Wagenborg heeft laten weten de frequentie van de afvaarten naar deze locaties te willen verlagen, met als reden de steeds vollere vaargeulen. De veerdienst heeft toestemming gevraagd aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om deze verandering door te voeren, maar deze beslissing zal verstrekkende gevolgen hebben voor eilandbewoners, bezoekers en andere gebruikers van de waterwegen.

De probleemgebieden zijn de vaargeulen tussen Holwert en Ameland, en Schiermonnikoog en Lauwersoog. Door veelvuldige verzanding kunnen boten elkaar niet meer veilig passeren, aldus Wagenborg. Om dit probleem aan te pakken pleit de rederij voor een nieuwe dienstregeling en exclusief gebruik van de vaargeulen.

Richard Veltman, eigenaar van Veltman Marine Service, is het echter niet eens met de voorgestelde oplossing van Wagenborg. Zijn veerdienst vaart ook dagelijks door de kanalen en hij gelooft dat dit probleem kan worden voorkomen door goed zeemanschap en communicatie tussen professionals. Hoewel hij erkent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de vaargeul en dat er vaker gebaggerd moet worden, vindt hij het belachelijk dat veerboten elkaar niet kunnen passeren zonder de bereikbaarheid van de eilanden te verminderen.

Flinke klap voor het toerisme op de eilanden

De bereikbaarheid van de Wadden zou door het schrappen van de afvaarten sterk worden aangetast, wat burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland zorgen baart. Hij vergelijkt de nieuwe plannen met het terugbrengen van een vierbaans snelweg naar twee rijstroken en benadrukt het belang van de vaargeul voor de bereikbaarheid van het eiland.

De burgemeester vindt het verzoek van de rederij overdreven, omdat ze het huidige systeem al twee decennia gebruiken. De veerboten zijn niet alleen cruciaal voor de bewoners van het eiland, maar ook voor de toeristenindustrie. Ameland, met ongeveer 3.800 inwoners, ontvangt jaarlijks ongeveer 500.000 bezoekers, terwijl Schiermonnikoog, waar bijna 1.000 mensen wonen, tussen de 260.000 en 300.000 toeristen per jaar trekt.