Nieuw seizoen voor wadwachters begonnen op Richel

Op de laatste dag van maart kwamen de wadwachters van Richel bijeen voor het begin van het seizoen. De agenda van de dag, verzorgd bij het NIOZ op Texel, bood een mix van nuttige instructie en plezierige activiteiten. Naast een uitgebreide presentatie en uitleg van het bijgewerkte handboek was er ook tijd voor inleidingen, intrigerende verhalen en een lezing en rondleiding door de gastheer van het NIOZ.Er werd een groepsfoto gemaakt van de wadwachters, van wie sommigen al jaren wadwachter zijn. Voor het komende seizoen, van eind april tot begin september, zullen ze weer in paren een week lang dienen als gastheer en gastvrouw voor bezoekers aan land. Naast deze trouwe kern zijn er ook nieuwe leden, waardoor dit een mooie gelegenheid is om kennis te maken, vooral met Annemarie Bembom, die namens Rijkswaterstaat alles coördineert.

Het signaleren van verstoringen is de primaire verantwoordelijkheid van de wadwachters, wat ze doen door het aantal bezoekers en hun activiteiten op Richel bij te houden. Ze moeten “verstoringen en overtredingen signaleren”, en ze communiceren met de Waddenunit en de Brandaris op Terschelling. Annemarie gebruikte het gedetailleerde handboek om de groep in te lichten over hun taken.

Richel is niet langer slechts een zandbank, volgens sommigen; het heeft nu duinen met vegetatie. Bezoekers van Vlieland en Terschelling kennen het als een zandplaat langs de vaargeul, waar vaak zeehonden worden gezien. Het is een cruciale hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bezoek is alleen toegestaan voor schepen die kunnen droogvallen, wat gedoogd wordt. De wadwachters zorgen ervoor dat zo weinig mogelijk mensen het kwetsbare afgesloten gebied betreden. Naast hun handhavende rol (het zijn geen politieagenten) zijn ze er ook om de schoonheid van de Waddenzee onder de aandacht van bezoekers te brengen. Dit jaar is er een nieuw informatiepaneel op de waddentoren en een nieuwe folder voor bezoekers. Bezoekers maken ook graag gebruik van de kaart die helpt bij het identificeren van vogelpootafdrukken.

Eerst elkaar leren kennen

Er is volop gelegenheid om elkaar te leren kennen en ervaringen te delen, zoals die met loslopende honden, ongeregelde schoolklassen, schippers of bezoekers die weigeren weg te gaan. Tijdens de lunch worden boeiende verhalen gedeeld over de vallende avondstilte, de verschillende vogels, de zeevonk en nieuwsgierige zeehonden. Om deze verhalen verder te delen, besloten ze een blog bij te houden, die op Waddenzee.nl zal worden gepubliceerd. Daarnaast starten ze binnenkort een Instagram-account, en sturen de wadwachters berichten via het Twitter-account @de_richel.

Het NIOZ richtte de drijvende wadlooptoren aanvankelijk op als verblijfplaats voor onderzoekers om Richel te monitoren. Toen dit project werd afgesloten, nam een kleine groep het initiatief om de waddentoren te blijven gebruiken als thuisbasis voor vrijwilligers, waardoor gastheren permanent op Richel kunnen verblijven. Natuurmonumenten nam de organisatie voor negen jaar over. In 2020 nam Rijkswaterstaat het over. Het NIOZ is nog steeds eigenaar en beheerder van de waddentoren en ondersteunt de tijdelijke bewoners.

De wadwachters kijken uit naar het nieuwe seizoen, en bij het horen dat de wadlooptoren in de NIOZ-haven op hen wacht, staan sommigen te popelen om hem te zien. De beheerder van de wadlooptoren weigert echter hun verzoek, onder verwijzing naar de harde wind en de gladde vlonders. Binnenkort begint de toren aan een reis naar Richel. Op vrijdag 28 april beginnen de eerste wadwachters met hun werk.