Rederij Wagenborg bespreekt oplossingen liever met eilandgemeenten

Rederij Wagenborg heeft onlangs haar voorkeur uitgesproken om oplossingen voor de scheepvaartverbinding ook met eilandgemeenten te bespreken, in plaats van alleen met het Rijk. Volgens directeur Ger van Langen moeten er, net als in het verleden, afspraken worden gemaakt met drie partijen: de staat, de rederij en de eilandgemeente. Van Langen vindt dat de eilandgemeente, als belangrijkste belanghebbende, het voor het zeggen moet hebben als het gaat om het verbinden van de navelstreng tussen het eiland en het vasteland.

De recente suggestie van de rederij aan het Koninkrijk om het aantal afvaarten te verminderen en alleen eenrichtingsverkeer in het kanaal toe te staan, heeft echter voor een schok en ongerustheid onder de eilandgemeenten gezorgd. Burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland verklaarde dat mensen zich grote zorgen maken over de mogelijke gevolgen van het voorstel voor de veiligheid en toegankelijkheid.

Met z’n allen om de tafel

In het licht van deze zorgen gelooft Stoel dat er mogelijkheden zijn onder een verkorte dienstregeling en staat hij open voor het bespreken van oplossingen met de staat en de rederij. Maar hij benadrukt ook dat het belangrijk is om de eilandgemeenten bij deze discussies te betrekken, omdat zij direct te maken krijgen met veranderingen aan de scheepvaartverbinding.

Wagenborgs voorstel benadrukt hoe belangrijk het is om alle belanghebbenden mee te nemen in discussies over transport en infrastructuur. Hoewel de zorgen van de rederij over veiligheid en efficiëntie terecht zijn, is het essentieel om ook rekening te houden met de behoeften en zorgen van eilandgemeenschappen. Door alle partijen bij het gesprek te betrekken, kan er een uitgebreidere en duurzamere oplossing worden bereikt.