Rijkswaterstaat zet verschillende broedvlotten uit op de Wadden

Rijkswaterstaat heeft vrijdagmiddag op Ameland enkele broedvlotten geplaatst als tijdelijke maatregel om sterns in het Waddengebied bij te staan. Ook in Lauwersoog en bij Den Helder zullen dergelijke pontons worden geplaatst, aldus Rijkswaterstaat.

Op het broedvlot in de haven van Lauwersoog broedden in het voorjaar van 2022 bijna 70 paar visdieven.Rijkswaterstaat werkte bij de broedpontons op Ameland samen met Wetterskip Fryslân.

Het broedsucces wordt gemonitord door de Vogelwacht Hollum/Ballum, en de nestvlotten zijn goed zichtbaar vanaf de kant. De proef duurt drie jaar, en de broedvlotten worden in het najaar verwijderd.