Ruim 3000 vissen met zenders tonen nieuwe zwemroutes

De afgelopen weken werden bijna 1.000 driedoornige stekelbaarsjes, voorzien van kleine zenders, geobserveerd terwijl ze rondzwommen in twee vispassages die door Wetterskip Fryslân worden beheerd. De door de vissen afgelegde routes leverden waardevolle inzichten op voor verbetering vatbare gebieden in de vispassages. Dr. K.K., de directeur van het bedrijf, verklaarde dat deze proef de voordelen van goede monitoring aantoonde.

De proef werd uitgevoerd door ecoloog Wouter Patberg van Wetterskip Fryslân met behulp van verankerde stekelbaarsjes. Hoewel dit wordt beschouwd als dierproeven en hiervoor een ontheffing nodig is, bleek het een ideale methode om de vispassages te testen en is het een succesvol concept geweest. De test werd uitgevoerd door een gekwalificeerd bureau met een overlevingspercentage van bijna 100%, aldus Patberg.

De stekelbaarsjes werden op twee locaties uitgezet, waarvan de helft in de Waddenzee bij Ameland en de andere helft achter het zeegemaal De Heining bij Marrum. De vissen werden door de lokstroom van gezuiverd water uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie meegevoerd tot aan de duiker in de dijk bij de Ballumerbocht. Door de stroomsnelheid en de afstelling van een klep in de duiker, die door Wetterskip Fryslân kan worden bijgesteld, lukte het de meeste vissen echter niet om de doorgang te passeren.

Waar gaan de stekelbaarsjes naartoe?

Het doel van de proef achter het zeegemaal De Heining was te onderzoeken waar de stekelbaarsjes in de polder naartoe gaan, waarbij de gegevens binnenkort met een mobiele antenne worden verzameld. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een aanzienlijk aantal vissen voor hun paairitueel de ondiepe rietzones langs de oever in de polder opzochten.

Patberg benadrukte het belang van monitoring, door te stellen dat de habitats van vissen versnipperd zijn geraakt, en vispassages zijn bedoeld om deze fragmenten met elkaar te verbinden. Hoewel de aanleg van vispassages duur kan zijn, is goed toezicht essentieel om de werking ervan te optimaliseren en gebieden op te sporen die voor verbetering vatbaar zijn. Hoewel toezicht duur en arbeidsintensief kan zijn, is het vaak de investering waard.