Verschillende partijen op Ameland eisen maatregelen tot behoud toerisme

De vaargeul tussen Holwert en Ameland, die ook wel de “navelstreng” of “A12 van Ameland” wordt genoemd, staat onder enorme druk. Deze waterweg is cruciaal voor het in stand houden van de leefbaarheid van het eiland en speelt een belangrijke rol bij het aanjagen van de economie door toerisme. Gezien het belang ervan dringen meerdere belanghebbenden aan op onmiddellijke actie om de normale toegankelijkheid voor eilandbewoners te garanderen en geplande vakanties te behouden.

Bovendien zijn er langetermijnoplossingen nodig om te garanderen dat Ameland toegankelijk blijft.Als er geen maatregelen worden genomen, loopt het unieke karakter van Ameland, dat bekend staat om zijn prachtige natuur en gastvrije bevolking, gevaar. Talloze bedrijven zouden kunnen sluiten, wat zou leiden tot werkloosheid en een afname van de leefbaarheid van het eiland. Deze situatie moet worden voorkomen en vereist onmiddellijke aandacht.

Verschillende belangenorganisaties betrokken

Om tot blijvende oplossingen te komen, is samenwerking tussen alle betrokken partijen van vitaal belang, waaronder de veerdienst, de staat en de gemeente. Verschillende belanghebbenden, zoals de VVV en het Ondernemersplatform Ameland, hebben een brief geschreven aan de staatssecretaris met mogelijke oplossingen. Ze dringen er bij de overheid op aan om deze oplossingen snel te onderzoeken en niet akkoord te gaan met een sterk beperkte dienstregeling en een eenzijdig gebruik van de vaarweg.

De regering moet besluitvaardig handelen om het voortbestaan van Ameland te garanderen. Het is cruciaal om samen te werken aan een duurzame oplossing om het tij te keren en het toerisme en de leefbaarheid van het eiland te behouden. De betrokken partijen zijn vastbesloten om samen te werken en het unieke karakter van Ameland te behouden.