Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland dient bezwaren in tegen Natura 2000-beheerplannen

De Natura 2000-beheerplannen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone zijn verlengd, maar er zijn bezwaren ingediend door de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland. Een adviescommissie hoort deze bezwaren op 14 juni 2023 om 13.00 uur op het kantoor van Rijkswaterstaat Noord-Nederland in Leeuwarden.Het verlengingsbesluit is genomen op 12 december 2022 en gepubliceerd in de Staatscourant op 30 november 2022. De huidige beheerplannen voor beide gebieden zijn met zes jaar verlengd.

Vanwege bezwaren van de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland is een externe adviescommissie ingesteld. Deze commissie zal alle betrokken partijen horen en een schriftelijk advies uitbrengen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het te nemen besluit.

Tijdens de hoorzitting op 14 juni 2023 zullen bezwaarmakers en vertegenwoordigers van bevoegde gezagen hun standpunten toelichten. Vervolgens brengt de adviescommissie schriftelijk advies uit en neemt de minister van IenW in overleg met de bevoegde gezagen een beslissing op de bezwaren.

Voor meer informatie over de procedure of de hoorzitting kun je contact opnemen met Rosalie Groenen via (06) 52 71 39 24 of via e-mail op rosalie.groenen@rws.nl.